Dịch vụ thuê thuyền


Giá thuê thuyền:

- Thuyền cho đoàn dưới 25 người: Liên hệ
- Thuyền cho đoàn từ 25 người đến 40 người: Liên hệ
Giá bao gồm: Đi  tham quan lòng hồ Thủy điện, Đền và Động Thác Bờ
Ghi chú: Yêu cầu đặt ăn tại nhà hàng Cối Xay Gió
Dịch vụ thuê thuyền

Chúng tôi trên mạng xã hội